Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người,tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5.Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của x

Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người,tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5.Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của xã đó là bao nhiêu người ?

2 bình luận về “Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người,tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5.Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của x”

 1. Giải đáp:
  7015 người
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mỗi năm xã đó tăng là :
  7000.1,5%= 105 ( người ) 
  Cuối năm 2014, số dân xã đó là :
  7000+105=7105 ( người )
             Đáp số : 7015 người

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới