Sos Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,6% 1 tháng . Người đó đem gửi 50000000 đồng . Hỏi sau 2 tháng người đó l

Sos

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 0,6% 1 tháng . Người đó đem gửi 50000000 đồng . Hỏi sau 2 tháng người đó lĩnh về bao nhiêu tiên cả vốn lẫn lãi . Biết rằng , tiền vốn tháng trước nhập thành vốn của tháng sau .Viết một bình luận

Câu hỏi mới