Tấm bìa hình tam giác có diện tích 1,08 dm vuông , chiều cao 1,2 dm . Cạnh đáy của tấm bìa là

Tấm bìa hình tam giác có diện tích 1,08 dm vuông , chiều cao 1,2 dm . Cạnh đáy của tấm bìa là

2 bình luận về “Tấm bìa hình tam giác có diện tích 1,08 dm vuông , chiều cao 1,2 dm . Cạnh đáy của tấm bìa là”

 1.                      Giải:
  Độ dài cạnh đáy của tấm bìa là:
            ( 1,08 xx 2)/( 1,2 )=1,8(dm)
           Đáp số: 1,8dm
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 3dm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cạnh đáy của tấm bìa là:
  1,08xx2:1,2=3(dm) 
  Đáp số: 3dm
  @ Để tính độ dài cạnh đáy của tam giác, ta lấy 2 lần diện tích chia cho chiều cao.
  Công thức: a= {Sxx2}/h
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới