Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng đ

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm ?

b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

1 bình luận về “Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng đ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  ) Số phần trăm kế hoạch cả năm thôn Hòa An thực hiện được cho đến hết tháng 9 là:
  18 : 20 = 0,90 = 90%
  b) So với kế hoạch thì đến hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được:
  23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%
  Thôn Hòa An đã thực hiện vượt mức kế hoạch:
  117,5% – 100% = 17,5%
  Đáp số: a) 90%; b) 117,5% và 17,5%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới