Tỉ số phần trăm của 25 và 50

Tỉ số phần trăm của 25 và 50

2 bình luận về “Tỉ số phần trăm của 25 và 50”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tỉ số phần trăm của 25 và 50:
  C1: 25 : 50 = 25/50 = 50/100 = 50%
  C2: 25 : 50 = 0,5 = 50%
  -> Tỉ số phần trăm của 25 và 50 là 50%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới