Tỉ số phần trăm của hai số 0,2 và 0,8 là :

Tỉ số phần trăm của hai số 0,2 và 0,8 là :

2 bình luận về “Tỉ số phần trăm của hai số 0,2 và 0,8 là :”

 1.                       Giải:
  Tỉ số phần trăm của hai số 0,2 và 0,8 là :
        ( 0,2 )/(0,8) xx 100%=25%
       Đáp số 25%
  *** $2k10kaitokid$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới