Tích sau đây có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ? 1 x 2 x 3 x 4 x … x 98 x 99 x 100 Tích sau

Tích sau đây có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?

1 x 2 x 3 x 4 x … x 98 x 99 x 100

Tích sau đây có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu chữ số nào ?

4 x 14 x 24 x … x 164

Giải giúp mik với mik đang cần gấp

2 bình luận về “Tích sau đây có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ? 1 x 2 x 3 x 4 x … x 98 x 99 x 100 Tích sau”

 1. tích trên có tận cùng bằng 2 số không vì có số 100 ở đuôi
  tích sau có tận cùng là 6 hoặc 4 vì đuôi
  4 x 4 = 16
  4 x 4 x 4 = 64
  *xin hay nhất ạ
  #thomnguyenthi
  chúc bạn học tốt !
   

  Trả lời

Viết một bình luận