Tìm 0,4% của 350 bằng bao nhiêu

Tìm 0,4% của 350 bằng bao nhiêu

2 bình luận về “Tìm 0,4% của 350 bằng bao nhiêu”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới