Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 2/3 số bé còn tổng của chúng bằng160

Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 2/3 số bé còn tổng của chúng bằng160

2 bình luận về “Tìm hai số biết rằng hiệu của chúng bằng 2/3 số bé còn tổng của chúng bằng160”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới