Tìm x x:4/3+x×1,25-x=29,06 b,x:2/3-x×1,5+x=202,21

Tìm x

x:4/3+x×1,25-x=29,06

b,x:2/3-x×1,5+x=202,21

1 bình luận về “Tìm x x:4/3+x×1,25-x=29,06 b,x:2/3-x×1,5+x=202,21”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   x:4/3+x×1,25-x=29,06
  x×(3/4+1,25-1)=29,06
  x×1=29,06 
  x=29,6
  x:2/3-x×1,5+x=202,21
  x×(3/2-1,5+1)=202,21
  x×1=202,21
  x=202,21
  color{purple}{@SHIN}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới