Tính chiều cao của một hình tam giác có diện tích là 20,72dm²và cạnh đáy là 7,4dm. Tính độ dài đáy của một hình tam

Tính chiều cao của một hình tam giác có diện tích là 20,72dm²và cạnh đáy là 7,4dm.

Tính độ dài đáy của một hình tam giác có diện tích là 44,88cm và chiều cao là 6,8cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới