TÍNH CHU VI HÌNH TRÒN BIẾT : A , ĐƯỜNG KÍNH LÀ 3,5 M .CHU VI HÌNH TRÒN LÀ B. ĐƯỜNG KÍNH LÀ 2,8 DM. CHU VI HÌNH

TÍNH CHU VI HÌNH TRÒN BIẾT :

A , ĐƯỜNG KÍNH LÀ 3,5 M .CHU VI HÌNH TRÒN LÀ

B. ĐƯỜNG KÍNH LÀ 2,8 DM. CHU VI HÌNH TRÒN LÀ

C. BÁN KÍNH LÀ 2,5 CM . CHU VI HÌNH TRÒN LÀ

GIẢI TỪNG CÂU GIÚP EM ẠViết một bình luận

Câu hỏi mới