Tính diện tích của hình thoi có đường chéo thứ nhất là 30cm,đường chéo thứ hai bằng 3/2 đường chéo thứ nhất

Tính diện tích của hình thoi có đường chéo thứ nhất là 30cm,đường chéo thứ hai bằng 3/2 đường chéo thứ nhất

2 bình luận về “Tính diện tích của hình thoi có đường chéo thứ nhất là 30cm,đường chéo thứ hai bằng 3/2 đường chéo thứ nhất”

 1. Giải đáp: 675cm^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đường chéo thứ hai có độ dài là:
  3/2xx30=45(cm)
  Diện tích của hình thoi là: 
  (30xx45):2=675(cm^2)
  Đáp số: 675cm^2

  – Cách tính: Diện tích hình thoi = (đường chéo thứ nhất xx đường chéo thứ hai):2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới