Tính diện tích hình tam giác có : a,Độ dài đáy là 5cm và chiều cao là 6cm. b,độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao

Tính diện tích hình tam giác có :

a,Độ dài đáy là 5cm và chiều cao là 6cm.

b,độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

c,Độ dài đáy là 5dm và chiều cao là 24dm.

d,Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m.

2 bình luận về “Tính diện tích hình tam giác có : a,Độ dài đáy là 5cm và chiều cao là 6cm. b,độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   diện tích hình tam giác a , b , c , d là :
  ( 5 xx 6 )/2 = 15 ( cm^2)
  (2,3 xx 12)/2 = 13,8 ( dm^2)
  (5 xx 24 )/2 = 60 ( dm^2)
  (42,5 xx 5,2 ) /2 = 221 ( m^2)
  đáp số : …

  Trả lời
 2. a)
        diện tích hình tam giác  là : 
        5×6:2=15 ( cm2 )
  b)                                     
        diện tích của hình tam giác là:
        2,3×1,2:2=1,38(dm2)
  c)
      Diện tích hình tam giác là:
        5×24:2=60(dm2)
  d)
        diện tích hình tam giác là:
         42,5×5,2:2=110,5(m2)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới