Tính diện tích hình thang có tổng độ dài của hai đáy bằng 1,8 cm; biết đáy bé bằng 80% đáy lớn,đáy bé hơn chiều cao 1,1 cm

Tính diện tích hình thang có tổng độ dài của hai đáy bằng 1,8 cm; biết đáy bé bằng 80% đáy lớn,đáy bé hơn chiều cao 1,1 cmViết một bình luận

Câu hỏi mới