Tính diện tích hình tròn có r=8cm d=18cm Đúng nha

Tính diện tích hình tròn có r=8cm d=18cm

Đúng nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới