Tính điện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật a =12cm, b=8m,c=5m

Tính điện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật a =12cm, b=8m,c=5mViết một bình luận

Câu hỏi mới