Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật biết chiều dài 3/5 cm, chiều cao 1/3 và chu vi một

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật biết chiều dài 3/5 cm, chiều cao 1/3 và chu vi một mặt là 2 cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới