Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m,chiều rộng 2/5 và chiều cao 3/5.<

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4/5m,chiều rộng 2/5 và chiều cao 3/5.Viết một bình luận

Câu hỏi mới