Tính giá trị biểu thức : 70,8 + 3,4 x 2,6

Tính giá trị biểu thức :

70,8 + 3,4 x 2,6

2 bình luận về “Tính giá trị biểu thức : 70,8 + 3,4 x 2,6”

Viết một bình luận