Tính a) 4 giờ 40 phút + 14 giờ 20 phút : 2 b) 12 giờ 10 phút: 5 × 3

Tính

a) 4 giờ 40 phút + 14 giờ 20 phút : 2

b) 12 giờ 10 phút: 5 × 3

2 bình luận về “Tính a) 4 giờ 40 phút + 14 giờ 20 phút : 2 b) 12 giờ 10 phút: 5 × 3”

 1. Giải đáp:
   a. 11 giờ 50 phút
  b. 7 giờ 18 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. 4 giờ 40 phút + 14 giờ 20 phút : 2 
  = 4 giờ 40 phút + 7 giờ 10 phút
  = 11 giờ 50 phút
  b. 12 giờ 10 phút : 5 x 3
  = 2 giờ 26 phút x 3
  = 7 giờ 18 phút
  #MamNonHuongSen.edu.vn
  chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận