Tivi Giá cũ :……? Giàm giá: 0.5% Giá mới:7 500 000

Tivi

Giá cũ :……?

Giàm giá: 0.5%

Giá mới:7 500 000

2 bình luận về “Tivi Giá cũ :……? Giàm giá: 0.5% Giá mới:7 500 000”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giá cũ của chiếc ti vi là: 
  7.500.000:(100%-0,5%)= 7.537.700 (đồng)
   Đáp số: 7.537.700 đồng 

  Trả lời
 2. Giá mới bằng số phần trăm giá cũ là:
    100% – 0,5% = 99,5%
  Giá cũ của chiếc ti vi là:
    7 500 000 : 99,5 × 100 = 7500000000/199
      Đáp số: 7500000000/199

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới