Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,5m, chiều rộng 18m. Người ta để dành phần đất hình tròn có đường kính 6m để tr

Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,5m, chiều rộng 18m. Người ta để dành phần đất hình tròn có đường kính 6m để trồng hoa, phần đất còn lại trồng rau. Trung bình cứ mỗi mét vuông thu được 3kg rau. Hãy tính số ki-lô-gam rau thu được trên mảnh đất đó?

2 bình luận về “Trên mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 23,5m, chiều rộng 18m. Người ta để dành phần đất hình tròn có đường kính 6m để tr”

 1.                           Bài giải:
            Diện tích mảnh đất là :
                       23,5 x 18 = 423 ( m² )
           Bán kính phần đất trồng hoa là :
                       6 : 2 = 3 (m)
           Diện tích trồng hoa là 
                       3 x 3 x3,14 = 28,26 (m²)
           Diện tích trồng rau là : 
                      423 – 28,26 = 394,74 (m²)
           Số kg rau thu hoạch được là :
                      394,74 x 3 = 1184,22(kg)
                             Đáp số : 1184,22 kg

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích mảnh đất đó là :
  23,5 xx 18 = 423 (m^2)
  Bán kính phần đất trồng hoa là :
  6:2=3(m^2)
  Diện tích phần đất trồng hoa là :
  3xx3xx3,14 = 28,26 (m^2)
  Diện tích phần đất trồng rau là :
  423 – 28,26 = 394,74 (m^2)
  Thu hoạch được số kg rau là :
  3 xx 394,74 : 1 = 1184,22 (kg)
  Đáp số :1184,22kg
  color[green][@ryuzita]

  Trả lời

Viết một bình luận