Trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 65,4 số trừ lớn hơn hiệu là 4,3 tìm số bị trừ số trừ hiệu của

Trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 65,4 số trừ lớn hơn hiệu là 4,3 tìm số bị trừ số trừ hiệu của phép trừ đó

2 bình luận về “Trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 65,4 số trừ lớn hơn hiệu là 4,3 tìm số bị trừ số trừ hiệu của”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bị trừ là :
     65,4÷2=32,7
  Tổng của số trừ và hiệu cũng là 32,7 vì SBT = ST + H  
  Số trừ là :
  [32,7+4,3]:2=18,5
     

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới