Trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi. Trung bình cộng tuổi bố mẹ con là 30 tuổi.Hỏi con bao nhiêu tuổi

Trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41 tuổi. Trung bình cộng tuổi bố mẹ con là 30 tuổi.Hỏi con bao nhiêu tuổiViết một bình luận

Câu hỏi mới