(Vẽ một hình tam giác có )đáy là 20,5 m nếu giảm đáy 4,7 m thì diện tích sẽ giảm 35,72 m².V à Tính diện tích hình tam giác

(Vẽ một hình tam giác có )đáy là 20,5 m nếu giảm đáy 4,7 m thì diện tích sẽ giảm 35,72 m².V à Tính diện tích hình tam giác lúc đầu

1 bình luận về “(Vẽ một hình tam giác có )đáy là 20,5 m nếu giảm đáy 4,7 m thì diện tích sẽ giảm 35,72 m².V à Tính diện tích hình tam giác”

 1. Giải
  Chiều cao hình tam giác lúc đầu là :
  35,72 xx 2 : 4,7 = 15,2 (m)
  Diện tích hình tam giác lúc đầu là :
  15,2 xx 20,5 : 2 = 155,8 (m^2)
  Đáp số : 155,8 m^2
   

  ve-mot-hinh-tam-giac-co-day-la-20-5-m-neu-giam-day-4-7-m-thi-dien-tich-se-giam-35-72-m-v-a-tinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới