Viết 5 số thập phân lớn hơn 1,2 và bé hơn 1,3 sao cho mỗi số có 2 chữ số ở phần thập phân.

Viết 5 số thập phân lớn hơn 1,2 và bé hơn 1,3 sao cho mỗi số có 2 chữ số ở phần thập phân.

2 bình luận về “Viết 5 số thập phân lớn hơn 1,2 và bé hơn 1,3 sao cho mỗi số có 2 chữ số ở phần thập phân.”

  1. Ta có thể viết được 5 số mà mỗi số có hai chữ số ở phần thập phân như sau :
    1,21;1,22;1,23;1,24;1,25
    (Các số trên đều thỏa mãn rằng mỗi số đều lớn hơn 1,2 và nhỏ hơn 1,3 và có hai chữ số ở phần thập phân)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới