Viết các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn . 1,23 m2 ; 1700cm2 ; 1m2 25dm2 ; 1, 32m2.

Viết các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn .

1,23 m2 ; 1700cm2 ; 1m2 25dm2 ; 1, 32m2.

2 bình luận về “Viết các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn . 1,23 m2 ; 1700cm2 ; 1m2 25dm2 ; 1, 32m2.”

 1. Viết các số đo theo thứ tự từ bé đến lớn .
  1,23 m2 ; 1700cm2 ; 1m2 25dm2 ; 1, 32m2.
  đổi hết các số ra cm² ta có
  1,23 m2 ; 1700cm2 ; 1m2 25dm2 ; 1, 32m2
  =12300cm²;1700cm²;12500cm²;13200cm²
  ta thấy 1700cm²<12300cm²<12500cm²<13200cm²
  ⇒1700cm²;1,23m²1m2 25dm²;1,32m²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới