Viết số 2,6%thành số thập phân A.0,26 B.0,026 C.0,0026. D.0,00026

Viết số 2,6%thành số thập phân

A.0,26 B.0,026 C.0,0026. D.0,00026

1 bình luận về “Viết số 2,6%thành số thập phân A.0,26 B.0,026 C.0,0026. D.0,00026”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới