vụ mùa vừa qua gia đình bác an thu hoạch được 3,7 tấn lương thực trong đó có 2,22 tấn thóc còn lại là rau quả hỏi a số thó

vụ mùa vừa qua gia đình bác an thu hoạch được 3,7 tấn lương thực trong đó có 2,22 tấn thóc còn lại là rau quả hỏi a số thóc bằng bao nhiêu phần trăm số lương thực b số rau bằng bao nhiêu phần trăm số lương thực thu được

2 bình luận về “vụ mùa vừa qua gia đình bác an thu hoạch được 3,7 tấn lương thực trong đó có 2,22 tấn thóc còn lại là rau quả hỏi a số thó”

 1. Thửa ruộng thứ nhất thu được số thóc là:
               ( 75-7):2=34 (tạ)
  Thửa ruộng thứ hai thu được số thóc là:
               75-34=41 (tạ)
                  Đáp số : Thửa ruộng thứ nhất :34 tạ thóc
                                Thửa ruộng thứ hai : 41 tạ thóc

  Trả lời
 2. a) Số thóc bằng số lương thực số phần trăm là:
  2,22 : 3,7 xx 100 = 60%
  b) Số tấn rau quả:
  3,7 – 2,22 = 1,48 (tấn)
  Số rau bằng số lương thực số phần trăm là:
  1,48 : 3,7 xx 100 = 40%
  Đáp số: a) 60% ; b) 40%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới