Vườn 240 cây trong đó cam 80 cây còn lại là quýt. Tính phần trăm số cây cam cây quýt sơ với vườn.

Vườn 240 cây trong đó cam 80 cây còn lại là quýt. Tính phần trăm số cây cam cây quýt sơ với vườn.

2 bình luận về “Vườn 240 cây trong đó cam 80 cây còn lại là quýt. Tính phần trăm số cây cam cây quýt sơ với vườn. </p”

 1.                         @Park Chae Young
     Tỉ số phần trăm của cây quýt so với số cây trong vườn là :
  (240 – 80) : 240 = 0,6666. . . . . = 66,66%
     Tỉ số phần trăm của cây quýt so với số cây trong vườn là :
  80 : 240 = 0,3333. . . .= 33,33%
                 Đáp số : 66,66% và 33,33%

  Trả lời
 2. Số cây quýt trong vườn là:
     240 – 80 = 160\ ( cây )
  Số phần trăm cây quýt so với số cây trong vườn là:
     160 : 240 = 0,666 = 66,6%
  Số phần trăm cây cam so với số cây trong vườn là:
     80 : 240 = 0,333 = 33,3%
            Đáp số: 66,6% và 33,3%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới