Phải dùng bao nhiêu lượt chữ số để đánh số báo danh cho 345 học sinh?

Phải dùng bao nhiêu lượt chữ số để đánh số báo danh cho 345 học sinh?Viết một bình luận

Câu hỏi mới