Phân số bằng 5/8 trong các phân số sau là : a ) 10/24 b ) 15/16 c/ 10/16 d/ 15/ 24

Phân số bằng 5/8 trong các phân số sau là :
a ) 10/24
b ) 15/16
c/ 10/16
d/ 15/ 24

2 bình luận về “Phân số bằng 5/8 trong các phân số sau là : a ) 10/24 b ) 15/16 c/ 10/16 d/ 15/ 24”

 1. Ta xét đáp án :
  A. 10/24 = ( 10 : 2)/(24 : 2) = 5/12 
  -> Loại
  B. 15/16 là phân số tối giản
  -> Loại
  C. 10/16 = ( 10 : 2)/(16 : 2 ) = 5/8
  -> Chọn
  D. 15/24 = ( 15 : 3)/(24 : 3) = 5/8
  -> Chonj
  => Giải đáp đúng là : C. 10/16 và D. 15/24
   

  Trả lời

Viết một bình luận