phân số nào dưới đây là phân số thập phân: a) 10/3 b) 17/10 c) 100/42 d)4/300 nhanh nha

phân số nào dưới đây là phân số thập phân: a) 10/3 b) 17/10 c) 100/42 d)4/300
nhanh nha

2 bình luận về “phân số nào dưới đây là phân số thập phân: a) 10/3 b) 17/10 c) 100/42 d)4/300 nhanh nha”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  phân số nào dưới đây là phân số thập phân :
  a)$\dfrac{10}{3}$
  b)$\dfrac{17}{10}$
  c) $\dfrac{100}{42}$
  d)$\dfrac{4}{300}$
  áp dụng:
   Các phân số có mẫu số là 10;100;1000;… 10 ; 100 ; 1000 ; . . . được gọi là các phân số thập phân.
  #leha112

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phân số thập phân là phân số có mẫu số là 10;100;1000;…   
  mà   17/10   có mẫu là   10   nên   17/10   là phân số thập phân những phần khác không có mũ là   10;100;1000   
  Vậy phân số thập là phân số   17/10  
  $#nguyenminhkhoi524$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới