Pi và Chip sưu tập đc một số tem . Nếu Pi cho em Chip 12 cái tem thì số tem của 2 anh em bằng nhau . Hỏi anh Pi có nhiều hơn

Pi và Chip sưu tập đc một số tem . Nếu Pi cho em Chip 12 cái tem thì số tem của 2 anh em bằng nhau . Hỏi anh Pi có nhiều hơn em Chip bao nhiêu cái tem .Viết một bình luận

Câu hỏi mới