quãng đường AB dài 20,5 km quãng đường bc dài 63 km 3 điểm A B C thẳng hàng một người đi ô tô từ A đến C khi đang ở vị trí B,

quãng đường AB dài 20,5 km quãng đường bc dài 63 km 3 điểm A B C thẳng hàng một người đi ô tô từ A đến C khi đang ở vị trí B, người đó nói đi từ A đến B hét 20 phút khi đến vị trí C, người đó nói đi từ B đến C mất 1 giờ tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AC

2 bình luận về “quãng đường AB dài 20,5 km quãng đường bc dài 63 km 3 điểm A B C thẳng hàng một người đi ô tô từ A đến C khi đang ở vị trí B,”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Quãng đường $AC$ dài:$20,5 + 63 = 83,5 (km)$
  Đổi $20 phút = 1/3 giờ$
  Thời gian người đó đi từ $A$ đến $C$ là:$1/3 + 1 = 4/3 (giờ)$
  Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường $AC$ là:$83,5 : 4/3 = 62,625 (km/giờ)$
  $Đ/s…$
                             
  Vận dụng:
  $V=S÷T$

  Trả lời
 2. 20 phút = 1/3 giờ
  thời gian người đó đi từ A đến C là:
  1/3 + 1 = 4/3 (giờ)
  quãng đường AC dài:
  20,5 + 63 = 83,5 (km)
  vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AC là:
  83,5 : 4/3 = 62,625 (km/giờ)

  Trả lời

Viết một bình luận