Quảng đường Ab dài 350 kilômét. Lúc 8 giờ 40 phút, 1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Đến 10 giờ 40 ph , 1 ô tô đi

Quảng đường Ab dài 350 kilômét. Lúc 8 giờ 40 phút, 1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Đến 10 giờ 40 ph , 1 ô tô đi từ B về A với vận tốc bằng 9/7 vận tốc xe máy. Hỏi 2 xe gặp nhau lúc mấy giờ?

1 bình luận về “Quảng đường Ab dài 350 kilômét. Lúc 8 giờ 40 phút, 1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35km/giờ. Đến 10 giờ 40 ph , 1 ô tô đi”

Viết một bình luận