Quy tắt tìm tỉ số phần trăm dạng 2 là?

Quy tắt tìm tỉ số phần trăm dạng 2 là?

2 bình luận về “Quy tắt tìm tỉ số phần trăm dạng 2 là?”

 1. Quy tắc tìm tỉ số phần trăm dạng 2 là
   (Cái này cô mình do cô giỏi nên cô làm mẹo dễ nhớ lắm)
  Bạn chỉ thuộc câu “Bé lòng nhận bê : 100”
  Là SB=SL X b% : 100
  hoặc SB=SL : 100 X b%
   Bé là số bé,lòng là số lớn;nhận là nhân,bê là b%.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới