rút gon phân số 1818181818/8181818181

rút gon phân số 1818181818/8181818181

2 bình luận về “rút gon phân số 1818181818/8181818181”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1818181818 / 8181818181
  =(1818181818 : 909090909) / (8181818181 : 909090909)
  = 2 / 9
  Vậy phân số 1818181818 / 8181818181 rút gọn thành là 2/9

  Trả lời
 2. Rút gon phân số (1818181818)/(8181818181) ta được phân số  2/9 
  Giải thích :
  Ta có : ƯCLN(1818181818,8181818181) = 9090909090
  =>  (1818181818)/(8181818181) = $\dfrac{1818181818 : 9090909090}{8181818181 :9090909090}$
  =>  (1818181818)/(8181818181) = 2/9
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới