sân chơi hình chư nhật có chiều rộng 16m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . diện tích sân chơi là …….dam2 nếu dùng các viên

sân chơi hình chư nhật có chiều rộng 16m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài .
diện tích sân chơi là …….dam2
nếu dùng các viên gạch vuông cạnh 4 dm để lát kín sân chơi thì cần ít nhất……viên gạch

1 bình luận về “sân chơi hình chư nhật có chiều rộng 16m chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . diện tích sân chơi là …….dam2 nếu dùng các viên”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài là:
  16 : 2/3=24(m)
    Diện tích sân chơi là:
   16 x24=384(m^2)
  Đổi: 384m^2=3,84dam^2
  Diện tích các gạch vuông là:
  4×4=16(dm^2)
  Đổi: 16dm^2=0,016dam^2
  Số viên gạch hình vuông cần để lát kín sân chơi là:
  3,84:0,016=240(viên)
  Đ/s:…
  $\text{@Zan}$
  #trangqt2010
  $\textit{Chucbanhoctot!!}$
  _shining stars_

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới