số `8m5dm=………..m` `8m^2 5dm^2=…………..m^2`

số
`8m5dm=………..m`
`8m^2 5dm^2=…………..m^2`

2 bình luận về “số `8m5dm=………..m` `8m^2 5dm^2=…………..m^2`”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   8m5dm=8,5m
  *5dm=0,5m=>8m5dm=8+0,5=8,5m
  8m^2 5dm^2=8,05m^2
  *5dm^2=0,05m^2=>8m^25dm^2=8+0,05=8,005m^2

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   8m5dm=8,5 m
  – 8m5dm=85/10dm=8,5m
  8m^2 5dm^2 = 8,05m^2
  – 8m5dm = 85/100dm^2 = 8,05m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới