Số cam là 420 quả và chiếm 52,5% số cam và quýt. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây( cả cam+quýt)

Số cam là 420 quả và chiếm 52,5% số cam và quýt. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây( cả cam+quýt)

2 bình luận về “Số cam là 420 quả và chiếm 52,5% số cam và quýt. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây( cả cam+quýt)”

 1. Giải đáp: 800 cây cam và cây quýt
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Trong vườn có tất cả số cây cam và cây quýt là :
          420 ÷ 52,5 × 100 = 800 ( cây cam và cây quýt )
                    Đáp số : 800 cây cam và cây quýt 
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới