Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5%. Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của x

Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5%. Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của xã đó là bao nhiêu người ?

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 15m. Người ta dành 25% diện tích mảnh vườn để trồng rau muống, 10% diện tích để trồng rau cải. Tính diện tích phần đất trồng rau muống, diện tích phần đất trồng rau cải.
( tóm tắt + lời giải, hay cho 5 sao, tim, ctlhn )

2 bình luận về “Số dân của một xã cuối năm 2013 là 7000 người, tỉ lệ tăng dân số hằng năm của xã là 1,5%. Hỏi đến cuối năm 2014, số dân của x”

 1. Cuối năm 2014 có số dân là :
  7000 : 100 x (100 + 1,5) = 7105 người 
  Đ/s ..
  Diện tích là :
  20 x 15 =300 m2
  Diện tích rau muống chiếm là :
  100% – 25% – 10% = 65%
  Diện tích trồng rau muống là :
  300 x 65% = 195 m2
  Đ/s ..
   

  Trả lời
 2. 1       TÓM TẮT                                              2              TÓM TẮT 
  Cuối năm 2013    :      7000 người           CD : 20m          ;CR : 15m
  Tỉ lệ tăng hằng năm:   1,5%                   25% diện tích trồng rau muống; 10% diện tích trồng rau cải
  Cuối năm 2014        :    ….. người?            Tính diện tích trồng rau muống, rau cải
           GIẢI                                                                            GIẢI                                                             Số dân của xã đó tăng hằng năm là:           Diện tích mảnh vườn là: 20×15=300 mét vuông
   7 000 : 1000 x 1,5 = 105 ( người )               Diện tích đất trồng rau muống là: 300:100×25=75 mét2 
  Đến cuối năm 2014 số dân của xã đó là:       Diện tích đất trồng rau cải là: 300:100×10=30 mét2
   7 000 + 105 = 7105 ( người )                                       Đáp số; diện tích trồng rau muống : 75 mét2
                      Đáp số : 7105 người                                               diện tích trồng rau cải: 30 mét 2
  chúc bạn học tốt                                    

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới