số dư của phép chia 36:14 nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là A.2 B.0,2 C.0,

số dư của phép chia 36:14 nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là
A.2 B.0,2 C.0,02 D.0,002

2 bình luận về “số dư của phép chia 36:14 nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là A.2 B.0,2 C.0,”

 1. Ta có:
  $36$ : $14$$2,57$
  => số dư của phép chia 36:14 nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương là:
  $36$ – $2,57$ × $14$ = $0,02$
  -> Giải đáp $B$ : $0,02$
  Xin CTLNHN ạ :^3

  Trả lời
 2. Trả lời:
   Ta có : 36 : 14 = 2,571428…
  Nếu lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương thì sẽ là 2,57.
  ⇒ Chọn A. 2
  @thienbinhvuive

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới