số tự nhiên xóa chữ số 5 thì giảm 2021 là bao nhiêu

số tự nhiên xóa chữ số 5 thì giảm 2021 là bao nhiêuViết một bình luận