sos một ô tô chạy 100km hết 12 lít xăng. Hỏi cần bao nhiêu xăng khi ô tô chạy quãng đường thứ nhất 138km và quãng thứ 2 ?

sos

một ô tô chạy 100km hết 12 lít xăng. Hỏi cần bao nhiêu xăng khi ô tô chạy quãng đường thứ nhất 138km và quãng thứ 2 ?Viết một bình luận