Tại sao tìm hiểu có kỳ hạn 1 tháng là 0,5% một tháng sau mỗi tháng người ta Cộng lại và gốc để lại tính tiếp cô Hoa gửi tiết

Tại sao tìm hiểu có kỳ hạn 1 tháng là 0,5% một tháng sau mỗi tháng người ta Cộng lại và gốc để lại tính tiếp cô Hoa gửi tiết kiệm 80 000 000 đồng hỏi 2 tháng cô có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi

2 bình luận về “Tại sao tìm hiểu có kỳ hạn 1 tháng là 0,5% một tháng sau mỗi tháng người ta Cộng lại và gốc để lại tính tiếp cô Hoa gửi tiết”

 1. Số tiền lãi của mỗi tháng là ” 
  80 000 000 : 100 xx 0,5 = 400 000 ( đ )
  Số tiền lãi của cả 2 tháng là : 
  400 000 xx 2 = 800 000 ( đ )
  Số tiền sau 2 tháng gửi thì có tổng số tiền lấy lại là : 
  80 000 000 + 800 000 = 80 800 000 ( đ )
                                     ĐS : 80 800 000 đ
   

  Trả lời
 2. Tháng thứ nhất có số lãi là :
    80.000.000 x 0,5% : 100 = 400.000 ( đồng )
  Cả vốn và lãi tháng thứ nhất là :
    80.000.000 + 400.000 = 80.400.000 ( đồng )
  Sau hai tháng cả góc và lãi có số tiền là :
    80.400.000 + ( 80.400.000 x 0,5% : 100 ) = 80.800.000 ( đồng )
  Đáp số : 80.800.000 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận