(Tặng điểm:<) Hãy đổi những đơn vị sau: 1 thế kỉ =…năm 100 thập kỉ =…tháng 1 giờ =…phút 60 giờ =….giây 500 phút =.

(Tặng điểm:<)
Hãy đổi những đơn vị sau:
1 thế kỉ =…năm
100 thập kỉ =…tháng
1 giờ =…phút
60 giờ =….giây
500 phút =…giờ
680 thế kỉ=…nămViết một bình luận

Câu hỏi mới