TBC của 2 anh em hiện nay là 14t . 2 năm trước đây tuổi em = 3/5 tuổi anh . Hỏi hiện nay a bn tuổi ? help me !!

TBC của 2 anh em hiện nay là 14t . 2 năm trước đây tuổi em = 3/5 tuổi anh . Hỏi hiện nay a bn tuổi ?
help me !!Viết một bình luận

Câu hỏi mới