Theo thống kê ,số dân huyện a hằng tăng 1,6%. Biết rằng cuối năm 2003, huyện a có 62500 người. Hỏi đến cuối năm 2005 huyện a

Theo thống kê ,số dân huyện a hằng tăng 1,6%. Biết rằng cuối năm 2003, huyện a có 62500 người. Hỏi đến cuối năm 2005 huyện a có bao nhiêu người?

2 bình luận về “Theo thống kê ,số dân huyện a hằng tăng 1,6%. Biết rằng cuối năm 2003, huyện a có 62500 người. Hỏi đến cuối năm 2005 huyện a”

  1. Số dân tặng ở năm 2004 là : $\\$ 62500.1,6%=1000 dân $\\$ Số dân tăng ở năm 2005 là : $\\$ (62500+1000) .1,6%=1016 dân $\\$ Đến cuối năm 2005, số dân huyện a có số người là : $\\$ 62500+1000+1016=64516 dân $\\$ Vậy đến cuối năm 2005 huyện a có 64516 người
     

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới